Holy Child KillineyLoreto v PembrokeNewbridge CollegePembroke Wanderers v Cork HarlequinsTRR v YMCAUCD v Old AlexUCD v Railway Union